CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter.
09000000-3: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor.
14000000-1: Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter.
15000000-8: Livsmedel, drycker, tobak o d.
16000000-5: Jordbruksmaskiner.
18000000-9: Kläder, skor, väskor och tillbehör.
19000000-6: Skinn och textilier, plast- och gummimaterial.
22000000-0: Trycksaker och tillhörande produkter.
24000000-4: Kemiska produkter.
30000000-9: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara.
31000000-6: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning.
32000000-3: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning.
33000000-0: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar.
34000000-7: Transportutrustning och transporthjälpmedel.
35000000-4: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning.
37000000-8: Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör.
38000000-5: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas).
39000000-2: Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter.
41000000-9: Uppsamlat och renat vatten.
42000000-6: Industrimaskiner.
43000000-3: Maskiner för brytning och byggnadsarbeten.
44000000-0: Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning).
45000000-7: Anläggningsarbete.
48000000-8: Programvara och informationssystem.
50000000-5: Reparation och underhåll.
51000000-9: Installation (utom programvara).
55000000-0: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster.
60000000-8: Transporter (utom avfallstransport).
63000000-9: Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster.
64000000-6: Post- och telekommunikationstjänster.
65000000-3: El-, vatten- och energiverk.
66000000-0: Finans- och försäkringstjänster.
70000000-1: Tjänster avseende fast egendom.
71000000-8: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster.
72000000-5: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd.
73000000-2: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster.
75000000-6: Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster.
76000000-3: Tjänster för olje- och gasindustrin.
77000000-0: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster.
79000000-4: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet.
80000000-4: Undervisning och utbildning.
85000000-9: Hälso- och sjukvård samt socialvård.
90000000-7: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster.
92000000-1: Fritids-, kultur- och sporttjänster.
98000000-3: Andra samhälleliga och personliga tjänster.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV