CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi.
09000000-3: Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije.
14000000-1: Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi.
15000000-8: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki.
16000000-5: Kmetijski stroji.
18000000-9: Oblačila, obutev, prtljaga in pribor.
19000000-6: Usnjeni in tekstilni materiali, plastični in gumijasti materiali.
22000000-0: Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki.
24000000-4: Kemični proizvodi.
30000000-9: Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov.
31000000-6: Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava.
32000000-3: Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema.
33000000-0: Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego.
34000000-7: Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet.
35000000-4: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema.
37000000-8: Glasbila, športni izdelki, igre, igrače, ročna dela, umetniški materiali in dodatki.
38000000-5: Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal).
39000000-2: Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva.
41000000-9: Zbrana in očiščena voda.
42000000-6: Industrijski stroji.
43000000-3: Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema.
44000000-0: Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov).
45000000-7: Gradbena dela.
48000000-8: Programski paketi in informacijski sistemi.
50000000-5: Storitve popravila in vzdrževanja.
51000000-9: Storitve inštalacije (razen programske opreme).
55000000-0: Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno.
60000000-8: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov).
63000000-9: Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij.
64000000-6: Poštne in telekomunikacijske storitve.
65000000-3: Gospodarske javne službe.
66000000-0: Finančne in zavarovalniške storitve.
70000000-1: Storitve poslovanja z nepremičninami.
71000000-8: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve.
72000000-5: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora.
73000000-2: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve.
75000000-6: Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja.
76000000-3: Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina.
77000000-0: Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva.
79000000-4: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost.
80000000-4: Storitve izobraževanja in usposabljanja.
85000000-9: Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva.
90000000-7: Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem.
92000000-1: Storitve na področju rekreacije, kulture in športa.
98000000-3: Druge javne, skupne in osebne storitve.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV