CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty.
09000000-3: Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie.
14000000-1: Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty.
15000000-8: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty.
16000000-5: Poľnohospodárske stroje.
18000000-9: Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo.
19000000-6: Koža a textílie, plastové a gumené materiály.
22000000-0: Tlačené výrobky a príbuzné produkty.
24000000-4: Chemické výrobky.
30000000-9: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov.
31000000-6: Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie.
32000000-3: Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia.
33000000-0: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
34000000-7: Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu.
35000000-4: Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie.
37000000-8: Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo.
38000000-5: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel).
39000000-2: Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky.
41000000-9: Zachytená a vyčistená voda.
42000000-6: Priemyselné mechanizmy.
43000000-3: Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia.
44000000-0: Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov).
45000000-7: Stavebné práce.
48000000-8: Softvérové balíky a informačné systémy.
50000000-5: Opravárske a údržbárske služby.
51000000-9: Inštalačné služby (s výnimkou softvéru).
55000000-0: Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby.
60000000-8: Dopravné služby (bez prepravy odpadu).
63000000-9: Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií.
64000000-6: Poštové a telekomunikačné služby.
65000000-3: Verejné služby.
66000000-0: Finančné a poisťovacie služby.
70000000-1: Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami).
71000000-8: Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby.
72000000-5: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.
73000000-2: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby.
75000000-6: Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby.
76000000-3: Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom.
77000000-0: Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva.
79000000-4: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby.
80000000-4: Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby.
85000000-9: Zdravotnícka a sociálna pomoc.
90000000-7: Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby.
92000000-1: Rekreačné, kultúrne a športové služby.
98000000-3: Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV