CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe.
09000000-3: Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie.
14000000-1: Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe.
15000000-8: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe.
16000000-5: Utilaje agricole.
18000000-9: Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii.
19000000-6: Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc.
22000000-0: Imprimate şi produse conexe.
24000000-4: Produse chimice.
30000000-9: Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software.
31000000-6: Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat.
32000000-3: Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe.
33000000-0: Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală.
34000000-7: Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport.
35000000-4: Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare.
37000000-8: Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă şi accesorii.
38000000-5: Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor).
39000000-2: Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat.
41000000-9: Apă captată şi epurată.
42000000-6: Echipamente industriale.
43000000-3: Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii.
44000000-0: Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice).
45000000-7: Lucrări de construcţii.
48000000-8: Pachete software şi sisteme informatice.
50000000-5: Servicii de reparare şi întreţinere.
51000000-9: Servicii de instalare (cu excepţia programelor software).
55000000-0: Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul.
60000000-8: Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri).
63000000-9: Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism.
64000000-6: Servicii poştale şi de telecomunicaţii.
65000000-3: Utilităţi publice.
66000000-0: Servicii financiare şi de asigurare.
70000000-1: Servicii imobiliare.
71000000-8: Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie.
72000000-5: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă.
73000000-2: Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă.
75000000-6: Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale.
76000000-3: Servicii privind industria petrolului şi a gazului.
77000000-0: Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură.
79000000-4: Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate.
80000000-4: Servicii de învăţământ şi formare profesională.
85000000-9: Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială.
90000000-7: Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul.
92000000-1: Servicii de recreere, culturale şi sportive.
98000000-3: Alte servicii comunitare, sociale şi personale.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV