CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne.
09000000-3: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii.
14000000-1: Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne.
15000000-8: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne.
16000000-5: Maszyny rolnicze.
18000000-9: Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki.
19000000-6: Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma.
22000000-0: Druki i produkty podobne.
24000000-4: Produkty chemiczne.
30000000-9: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania.
31000000-6: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie.
32000000-3: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny.
33000000-0: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała.
34000000-7: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu.
35000000-4: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny.
37000000-8: Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne.
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
39000000-2: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące.
41000000-9: Woda zlewnicza i oczyszczona.
42000000-6: Maszyny przemysłowe.
43000000-3: Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany.
44000000-0: Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej).
45000000-7: Roboty budowlane.
48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
50000000-5: Usługi naprawcze i konserwacyjne.
51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego).
55000000-0: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.
60000000-8: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów).
63000000-9: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży.
64000000-6: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
65000000-3: Obiekty użyteczności publicznej.
66000000-0: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
70000000-1: Usługi w zakresie nieruchomości.
71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
73000000-2: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze.
75000000-6: Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego.
76000000-3: Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego.
77000000-0: Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie.
79000000-4: Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.
80000000-4: Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
85000000-9: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
90000000-7: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.
92000000-1: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe.
98000000-3: Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV