CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā produkcija.
09000000-3: Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti.
14000000-1: Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija.
15000000-8: Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija.
16000000-5: Lauksaimniecības tehnika.
18000000-9: Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri.
19000000-6: Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija.
22000000-0: Iespieddarbi un saistītie izdevumi.
24000000-4: Ķīmiskie produkti.
30000000-9: Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru.
31000000-6: Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums.
32000000-3: Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un aparāti.
33000000-0: Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces.
34000000-7: Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai.
35000000-4: Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums.
37000000-8: Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, amatniecības izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi.
38000000-5: Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
39000000-2: Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti.
41000000-9: Iegūtais un attīrītais ūdens.
42000000-6: Ražošanas iekārtas.
43000000-3: Kalnrūpniecības iekārtas, iekārtas darbiem karjeros un būvniecības aprīkojums.
44000000-0: Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces).
45000000-7: Celtniecības darbi.
48000000-8: Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas.
50000000-5: Remonta un apkopes pakalpojumi.
51000000-9: Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru).
55000000-0: Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi.
60000000-8: Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu).
63000000-9: Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu aģentūru pakalpojumi.
64000000-6: Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi.
65000000-3: Komunālie pakalpojumi.
66000000-0: Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi.
70000000-1: Nekustamā īpašuma pakalpojumi.
71000000-8: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
72000000-5: IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts.
73000000-2: Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi.
75000000-6: Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi.
76000000-3: Ar naftas un gāzes rūpniecību saistītie pakalpojumi.
77000000-0: Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi.
79000000-4: Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība.
80000000-4: Izglītības un mācību pakalpojumi.
85000000-9: Veselības un sociālie pakalpojumi.
90000000-7: Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi.
92000000-1: Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi.
98000000-3: Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV