CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Žemės ūkio, ūkininkavimo, žvejybos, miškininkystės ir susiję produktai.
09000000-3: Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai.
14000000-1: Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai.
15000000-8: Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai.
16000000-5: Žemės ūkio mašinos.
18000000-9: Drabužiai, avalynė, lagaminai ir jų priedai.
19000000-6: Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys.
22000000-0: Spaudiniai ir susiję produktai.
24000000-4: Chemijos produktai.
30000000-9: Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus.
31000000-6: Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys. Apšvietimas.
32000000-3: Radijo, televizijos, komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga.
33000000-0: Medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai.
34000000-7: Transporto įranga ir pagalbiniai transportavimo gaminiai.
35000000-4: Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai.
37000000-8: Muzikos instrumentai, sporto prekės, žaidimai, žaislai, rankdarbiai, meno kūriniai ir jų priedai.
38000000-5: Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).
39000000-2: Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai.
41000000-9: Surinktas ir išvalytas.
42000000-6: Pramoninės mašinos.
43000000-3: Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos bei įrenginiai.
44000000-0: Statybinės konstrukcijos ir medžiagos; pagalbiniai statybos gaminiai (išskyrus elektros prietaisus).
45000000-7: Statybos darbai.
48000000-8: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos.
50000000-5: Remonto ir priežiūros paslaugos.
51000000-9: Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos).
55000000-0: Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos.
60000000-8: Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą).
63000000-9: Papildomosios ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos.
64000000-6: Pašto ir telekomunikacijų paslaugos.
65000000-3: Komunalinės paslaugos.
66000000-0: Finansinės ir draudimo paslaugos.
70000000-1: Nekilnojamojo turto paslaugos.
71000000-8: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos.
72000000-5: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos.
73000000-2: Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos.
75000000-6: Administravimo, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos.
76000000-3: Paslaugos, susijusios su naftos ir dujų pramone.
77000000-0: Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos.
79000000-4: Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos.
80000000-4: Švietimo ir mokymo paslaugos.
85000000-9: Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos.
90000000-7: Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos.
92000000-1: Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos.
98000000-3: Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV