CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted.
09000000-3: Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad.
14000000-1: Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted.
15000000-8: Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted.
16000000-5: Põllutöömasinad.
18000000-9: Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused.
19000000-6: Nahk ja tekstiilriie, plast- ja kummimaterjalid.
22000000-0: Trükised ja seonduvad tooted.
24000000-4: Keemiatooted.
30000000-9: Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid.
31000000-6: Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus.
32000000-3: Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed.
33000000-0: Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted.
34000000-7: Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted.
35000000-4: Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed.
37000000-8: Muusikariistad, spordikaubad, mängud, mänguasjad, käsitöö- ja kunstitarbed ning -tarvikud.
38000000-5: Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid).
39000000-2: Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.a valgustus) ja puhastusvahendid.
41000000-9: Kogutud ja puhastatud vesi.
42000000-6: Tööstusmasinad.
43000000-3: Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad.
44000000-0: Ehituskonstruktsioonid ja -materjalid; ehituse abimaterjalid (v.a elektriseadmed).
45000000-7: Ehitustööd.
48000000-8: Tarkvarapaketid ja infosüsteemid.
50000000-5: Remondi- ja hooldusteenused.
51000000-9: Paigaldusteenused (v.a tarkvara).
55000000-0: Hotelli-, restorani- ja jaemüügiteenused.
60000000-8: Transporditeenused (v.a jäätmetransport).
63000000-9: Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused.
64000000-6: Posti- ja telekommunikatsiooniteenused.
65000000-3: Kommunaalteenused.
66000000-0: Finantsvahendus- ja kindlustusteenused.
70000000-1: Kinnisvarateenused.
71000000-8: Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused.
72000000-5: IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused.
73000000-2: Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused.
75000000-6: Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused.
76000000-3: Nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused.
77000000-0: Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused.
79000000-4: Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused.
80000000-4: Haridus- ja koolitusteenused.
85000000-9: Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused.
90000000-7: Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused.
92000000-1: Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused.
98000000-3: Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV