CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter.
09000000-3: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder.
14000000-1: Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter.
15000000-8: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter.
16000000-5: Landbrugsmaskiner.
18000000-9: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør.
19000000-6: Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer.
22000000-0: Tryksager og beslægtede produkter.
24000000-4: Kemiske produkter.
30000000-9: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker.
31000000-6: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning.
32000000-3: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr.
33000000-0: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje.
34000000-7: Transportudstyr og transporthjælpemidler.
35000000-4: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr.
37000000-8: Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør.
38000000-5: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller).
39000000-2: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler.
41000000-9: Indvundet og renset vand.
42000000-6: Industrimaskiner.
43000000-3: Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg.
44000000-0: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur).
45000000-7: Bygge- og anlægsarbejder.
48000000-8: Programpakker og informationssystemer.
50000000-5: Reparations- og vedligeholdelsestjenester.
51000000-9: Installationstjenester (undtagen programmel).
55000000-0: Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel.
60000000-8: Transporttjenester (ikke affaldstransport).
63000000-9: Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed.
64000000-6: Post- og telekommunikationstjenester.
65000000-3: Offentlige værker.
66000000-0: Finansielle tjenester og forsikringstjenester.
70000000-1: Virksomhed i forbindelse med fast ejendom.
71000000-8: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed.
72000000-5: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support.
73000000-2: Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed.
75000000-6: Offentlig administration, forsvar og socialsikring.
76000000-3: Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien.
77000000-0: Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl.
79000000-4: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed.
80000000-4: Uddannelse og undervisning.
85000000-9: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger.
90000000-7: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse.
92000000-1: Forlystelser, kultur og sport.
98000000-3: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV